Xây dựng dự thảo điều lệ.

By vespacobinhdinh

More...

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB VESPA CỔ BÌNH ĐỊNH.

By vespacobinhdinh

  

CLB VESPA CỔ BÌNH ĐỊNH.

Lam Icon 04 Vespa Icon 29   Vespa Icon 04  Vespa Icon 26   Vespa Icon 20 Vespa Icon 09      

STT

Họ và tên

Địa phương

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Hiển

Tuy Phước

0914.015.613

 

2

Trần Đức Đông

Tuy Phước

0913.605.843

Bác sĩ Đông

3

Nguyễn Công Tâm

Hoài Nhơn

0914.309.903

 

4

Nguyễn Ngọc Oanh

Hoài Nhơn

0982.302.334

 

5

Võ Tiến Tùng

Phú Tài

0906.550.665

Bác Ba Phi

6

Ngô Liêm Khuyên

Quy Nhơn

0905.654.456

 

7

Nguyễn Hải Vy

Quy Nhơn

0906.454.616

 

8

Nguyễn Hải Vân

Quy Nhơn

0934.473.204