Xây dựng dự thảo điều lệ.

By vespacobinhdinh

More...

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB VESPA CỔ BÌNH ĐỊNH.

By vespacobinhdinh

  

CLB VESPA CỔ BÌNH ĐỊNH.

Lam Icon 04 Vespa Icon 29   Vespa Icon 04  Vespa Icon 26   Vespa Icon 20 Vespa Icon 09      

STT

Họ và tên

Địa phương

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Hiển

Tuy Phước

0914.015.613

 

2

Trần Đức Đông

Tuy Phước

0913.605.843

Bác sĩ Đông

3

Nguyễn Công Tâm

Hoài Nhơn

0914.309.903

 

4

Nguyễn Ngọc Oanh

Hoài Nhơn

0982.302.334

 

5

Võ Tiến Tùng

Phú Tài

0906.550.665

Bác Ba Phi

6

Ngô Liêm Khuyên

Quy Nhơn

0905.654.456

 

7

Nguyễn Hải Vy

Quy Nhơn

0906.454.616

 

8

Nguyễn Hải Vân

Quy Nhơn

0934.473.204

 

9

Đinh Nhật

Quy Nhơn

0958.373.832

 

10

Lê Trần Quang

Quy Nhơn

0905.677.992

 

11

Nguyễn Minh Tâm

Tây Sơn

0984.922.196

 

12

Nguyễn Văn Muôn

Tây Sơn

0986.603.371

 

13

Nguyễn Ngọc Minh

Tây Sơn

0935.252.863

 

14

Mai Phùng Khánh

Phú Tài

0986.657.248

 

15

Phạm Văn Hoàng

Quy Nhơn

0935.034.079

 

16

Nguyễn Minh Hạnh

Phú Tài

0903.912.060

 

17

Nguyễn Hồng Hoàng

Quy Nhơn

0122.345.1954

 

18

Bùi Văn Thọ

Quy Nhơn

0989.071.581

 

19

Lê Thông Diệp

Tây Sơn

  

20

Lê Quang

Quy Nhơn

0918.459.968

Ở Sài Gòn

21

Trương Thành Thiện

Phú Tài

0903.532.953

 

22