Những chú ong bắt đầu "đem mật" về cho tổ Vespa.

                                                                                      Vespa Sài Gòn (Camera - Vespanodua)  và Vespa Bình Định (Nhóc vespa - Huy)
192809-Hình ảnh004.jpg  235 KB


                                                                                                 Anh em Bình Định trong bộ cánh mới (Muôn - Tâm - Vũ).
192810-Hình ảnh008.jpg  248 KB


                                                                                                                             "Sô" cho Cali Hotel.

192808-Hình ảnh001.jpg  305 KB


192807-Hình ảnh000.jpg  326 KB

vpmini_7

show cho cali

Ít hình quá show hoành tráng thế mà chẳng ace nào chộp sưu tầm gom góp lại những hình trong ngày quảng cáo cho anh em chiêm ngưỡng nha bác.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11545','elhbnh9ckqh7r9c8smuuhhcko0','0','Guest','0','54.198.23.251','2018-09-26 09:43:47','/a154672/nhung-chu-ong-bat-dau-dem-mat-ve-cho-to-vespa/page-3.html')