Xinh xắn những chú ong vespa.

Vespa T150

Chôm chỉa.

Xin lỗi anh 9phuc bởi vì tui "chôm" cái hình từ vespacafe. Hình đẹp hỉ !

Núi

Hình

À quên hic hic . . . !

9phuc

Xin đính chính các Bác: Hình này chụp ngày Đại Hội chuẩn bị đi Bãi Bàng.

Vespa T150

Hội viên.

Hình này chụp trước khi lên đường tới huyện Vân Canh.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11545','9avejju6jpcq6os9ikj6obi793','0','Guest','0','54.92.182.0','2018-08-18 11:13:26','/a141523/xinh-xan-nhung-chu-ong-vespa/page-9.html')