Xinh xắn những chú ong vespa.

Vespa T150

Chôm chỉa.

Xin lỗi anh 9phuc bởi vì tui "chôm" cái hình từ vespacafe. Hình đẹp hỉ !

Núi

Hình

À quên hic hic . . . !

9phuc

Xin đính chính các Bác: Hình này chụp ngày Đại Hội chuẩn bị đi Bãi Bàng.

Vespa T150

Hội viên.

Hình này chụp trước khi lên đường tới huyện Vân Canh.