Các hội viên CLB tại Vườn Soài.

P1030047.jpg  144 KB

P1020771.jpg  200 KB

P1020987.jpg  91 KB

P1020762.jpg  196 KB

P1020718.jpg  134 KB