CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CLB VESPA CỔ BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ I - NHIỆM KÌ 2009 - 2011.

 

DSC05295.JPG  323 KB


MỜI ANH CHỊ EM VÀO ALBUM XEM HÌNH HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI VÀ ĐẠI HỘI.