Nội dung chính của buổi dã ngoại.

  171914-Hình ảnh027.jpg  296 KB

 

Đăng kí thành viên CLB.

171915-Hình ảnh031.jpg  309 KB
Ngọc Oanh - Trưởng ban tổ chức đại hội . . . vào cuộc.

171917-Hình ảnh034.jpg  340 KB
Công Tâm - Nguyên chủ nhiệm CLB vespa Quy Nhơn ôn lại hào khí CLB.

171918-Hình ảnh036.jpg  339 KB
Hai Hiển - Chủ nhiệm mới - thay mặt BCN.CLB đề ra phương hướng hoạt động sắp tới.

171916-Hình ảnh033.jpg  315 KB
Nối vòng tay . . . vespa. Đại hội thành công tốt đẹp. Nào . . . vespa !

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11545','eao69e05h1pg4t2bgkmd7d45n0','0','Guest','0','54.198.23.251','2018-09-26 09:29:27','/a136240/noi-dung-chinh-cua-buoi-da-ngoai.html')