Nội dung chính của buổi dã ngoại.

  171914-Hình ảnh027.jpg  296 KB

 

Đăng kí thành viên CLB.

171915-Hình ảnh031.jpg  309 KB
Ngọc Oanh - Trưởng ban tổ chức đại hội . . . vào cuộc.

171917-Hình ảnh034.jpg  340 KB
Công Tâm - Nguyên chủ nhiệm CLB vespa Quy Nhơn ôn lại hào khí CLB.

171918-Hình ảnh036.jpg  339 KB
Hai Hiển - Chủ nhiệm mới - thay mặt BCN.CLB đề ra phương hướng hoạt động sắp tới.

171916-Hình ảnh033.jpg  315 KB
Nối vòng tay . . . vespa. Đại hội thành công tốt đẹp. Nào . . . vespa !