Tập trung tại Cafe vespa . . . trước khi xuất phát.

171886-Hình ảnh000.jpg  313 KB
Í ới gọi nhau . . . sao tới chậm thế !
171887-Hình ảnh003.jpg  323 KB
Đưa xe vào vỉa hè nhé các chiến hữu.
171890-Hình ảnh008.jpg  228 KB
Đã đông đủ.
171891-Hình ảnh011.jpg  301 KB
Bác sĩ Phi "chỉ đạo" ban tổ chức.
171892-Hình ảnh012.jpg  306 KB
Các anh Thiện Khánh - vespa cô đơn bây chừ cũng hăng hái vào CLB.
171893-Hình ảnh014.jpg  336 KB
Anh em vespa Tây Sơn cũng có mặt đông đủ. Trưởng ban đời sống Bửu Ngọc đang thu kinh phí đại hội.
171894-Hình ảnh015.jpg  317 KB
Anh chị em CLB vinh dự đón chào bác Bá Lâm - một người đam mê vespa hơn 50 năm qua.