Tập trung tại Cafe vespa . . . trước khi xuất phát.

171886-Hình ảnh000.jpg  313 KB
Í ới gọi nhau . . . sao tới chậm thế !
171887-Hình ảnh003.jpg  323 KB
Đưa xe vào vỉa hè nhé các chiến hữu.
171890-Hình ảnh008.jpg  228 KB
Đã đông đủ.
171891-Hình ảnh011.jpg  301 KB
Bác sĩ Phi "chỉ đạo" ban tổ chức.
171892-Hình ảnh012.jpg  306 KB
Các anh Thiện Khánh - vespa cô đơn bây chừ cũng hăng hái vào CLB.
171893-Hình ảnh014.jpg  336 KB
Anh em vespa Tây Sơn cũng có mặt đông đủ. Trưởng ban đời sống Bửu Ngọc đang thu kinh phí đại hội.
171894-Hình ảnh015.jpg  317 KB
Anh chị em CLB vinh dự đón chào bác Bá Lâm - một người đam mê vespa hơn 50 năm qua.
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11545','kua9vo3q9p4cdab14p4gja95e6','0','Guest','0','54.198.23.251','2018-09-26 09:29:41','/a136220/tap-trung-tai-cafe-vespa-truoc-khi-xuat-phat.html')