Quy trình tổ chức Đại Hội CLB vespa cổ Bình Định.

 

CÂU LẠC BỘ VESPA CỔ BÌNH ĐỊNH

*****            

Số:    HD/ VESPCOBD

Quy Nhơn ngày 01 tháng 02  năm 2009

HƯỚNG DẪN

Quy trình tổ chức Đại Hội CLB vespa cổ Bình Định.

Nhằm tổ chức thành công đại hội vespa cổ Bình Định làn thứ I và sớm có ban chủ nhiệm lãnh đạo CLB tạo một sân chơi chính thức. Ban thư ký của Ban chủ nhiệm lâm thời CLB vespa cổ Bình Định hướng dẫn quy trình Đại hội với các nội dung như sau:

I. QUY TRÌNH CHUNG:

Việc tổ chức Đại hội có thể tùy tình hình điều kiện linh động thực hiện nhưng phải đảm bảo các nội dung sau:

- Ban chủ nhiệm lâm thời tổ chức đại hội xây dựng kế hoạch trao đổi thống nhất với toàn thể thành viên trong CLB và có ý kiến góp ý thống nhất.

- Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội và Ban chủ nhiệm lâm thời huy động kinh phí từ thành viên hoặc ứng kinh phí từ nguồn khác để tạo điều kiện hỗ trợ.

- Củng cố các thành viên trong CLB bàn luận kế hoạch rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội.

- Hoàn chỉnh van bản qui định bầu tín nhiệm hoặc lấy biểu quyết số đông kế hoạch dự kiến danh sách nhân sự vào bam chủ nhiệm nhiệm kì thứ I (2009 - 2011)

- Tổ chức các hoạt động giao lưu nội bộ văn hoá thể thao dã ngoại.

- Tiến hành đại hội.

- Hoàn tất thủ tục đề nghị Ban chủ nhiệm lâm thời chuẩn y kết quả đại hội.

II. QUY TRÌNH CHI TIẾT:

Quy trình chi tiết gồm 3 bước:

1. Bước 1: Chuẩn bị Đại hội.

Sau khi nhận được kế hoạch của Ban chủ nhiệm lâm thời khẩn trương tiến hành các công việc chuẩn bị cho đại hội như sau:

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

1. 

Dự thảo kế hoạch đại hội

 Phó chủ nhiệm Thường trực CLB

2.  

Thảo luận dự thảo kế hoạch Đại

 hội và phân công thực hiện các

 công việc của đại hội

 Ban chủ nhiệm

3. 

Báo cáo tổng kết kết quá trình hoạt động của CLB vespa Quy Nhơn.

 BTC đại hội

 (theo phân công)

 Theo hướng dẫn

 của BCN.

4. 

Dự trù kinh phí đại hội.

 BTC đại hội.

5. 

 Ý kiến của thương trực BCN

 BTC đại hội.

 Về nhân sự thời

 gian địa điểm

 kinh phí.

6.

  

Tổ chức các hoạt động trước sau đại hội.

 Theo phân công

Mời gọi bạn bè thân hữu bên ngoài cùng tham gia.

9. 

Trang trí dọn dẹp vệ sinh nơi tổ chức đại hội.

 BTC đại hội.

Ngoài trời: Sử dụng xe vepsa làm khuôn viên trang trí các cờ CLB cờ giao lưu làm diễn đàn đại hội.

10.  

Tổng kiểm tra các bước chuẩn bị

 đại hội

 BTC đại hội.

2. Bước 2: Tiến hành Đại hội:

* Yêu cầu đại hội:

- Trẻ trung sôi nổi khơi gợi được sự tham gia của mọi người.

- Phương thức đại hội theo kế hoạch trước đó.

- Tiết kiệm sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng của đại hội.

Nội dung

Phân công

Ghi chú

1. Khai mạc đại hội.

- Người điều khiển

chương trình

 Nếu không bầu chủ tịch đoàn thì Ban chủ nhiệm lâm thời điều khiển xuyên suốt quá

 trình đại hội và cử một thư ký

 ghi biên bản đại hội.

- Tuyên bố lý do

- nt-

- Giới thiệu đại biểu

- nt-

- Chào cờ hô khẩu hiệu: Vespa

- nt-

- Mời chủ tịch đoàn nhận nhiệm vụ

- nt-

- Mời thư ký đoàn (nếu có)

- Thư ký đoàn

2. Nội dung Đại hội

- Chủ tịch đoàn

- Báo cáo tổng kết quá trình hoạt động CLB vespa Quy Nhơn.

- nt-

- Xen kẽ chương trình văn  nghệ trò chơi

- Phương hướng hoặc chương trình

 hoạt động nhiệm kỳ tới.

- nt-

- Biểu quyết thông qua văn bản đại hội và các chỉ tiêu phấn đấu.

- nt-

- Ban chủ nhiệm lâm thời tuyên bố mãn 

 nhiệm kỳ.

- Công bố qui định tín nhiệm thành viên vào danh sách ban chủ nhiệm - nhiệm kì mới.

- Giới thiệu danh sách hiệp thương

 bầu ban chủ nhiệm - nhiệm kỳ  mới

- nt-

 - Đã chuẩn bị trước

- Lấy biểu quyết bầu BCN mới bằng tín nhiệm.

 - Chọn biểu quyết tỉ lệ số đông thành viên.

- Ban chủ nhiệm kỳ mới ra mắt

- Phát biểu chủ nhiệm CLB nhiệm kì 2009 - 2011.

- nt-

3. Nghi thức bế mạc đại hội:

- Chủ tịch đoàn

Biểu quyết giơ tay.

- Thông qua nghị quyết đại hội

- Bế mạc

 

BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI CLB VESPA CỔ BÌNH ĐỊNH

CHỦ NHIỆM

              

                                                                               

                                                     

                                       

                                                                        

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11545','q57rb3lhvkrtc427kip8nheuf7','0','Guest','0','54.198.23.251','2018-09-26 10:16:59','/a135600/quy-trinh-to-chuc-dai-hoi-clb-vespa-co-binh-dinh.html')