Quy trình tổ chức Đại Hội CLB vespa cổ Bình Định.

 

CÂU LẠC BỘ VESPA CỔ BÌNH ĐỊNH

*****            

Số:    HD/ VESPCOBD

Quy Nhơn ngày 01 tháng 02  năm 2009

HƯỚNG DẪN

Quy trình tổ chức Đại Hội CLB vespa cổ Bình Định.

Nhằm tổ chức thành công đại hội vespa cổ Bình Định làn thứ I và sớm có ban chủ nhiệm lãnh đạo CLB tạo một sân chơi chính thức. Ban thư ký của Ban chủ nhiệm lâm thời CLB vespa cổ Bình Định hướng dẫn quy trình Đại hội với các nội dung như sau:

I. QUY TRÌNH CHUNG:

Việc tổ chức Đại hội có thể tùy tình hình điều kiện linh động thực hiện nhưng phải đảm bảo các nội dung sau:

- Ban chủ nhiệm lâm thời tổ chức đại hội xây dựng kế hoạch trao đổi thống nhất với toàn thể thành viên trong CLB và có ý kiến góp ý thống nhất.

- Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội và Ban chủ nhiệm lâm thời huy động kinh phí từ thành viên hoặc ứng kinh phí từ nguồn khác để tạo điều kiện hỗ trợ.

- Củng cố các thành viên trong CLB bàn luận kế hoạch rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội.

- Hoàn chỉnh van bản qui định bầu tín nhiệm hoặc lấy biểu quyết số đông kế hoạch dự kiến danh sách nhân sự vào bam chủ nhiệm nhiệm kì thứ I (2009 - 2011)

- Tổ chức các hoạt động giao lưu nội bộ văn hoá thể thao dã ngoại.

- Tiến hành đại hội.

- Hoàn tất thủ tục đề nghị Ban chủ nhiệm lâm thời chuẩn y kết quả đại hội.

II. QUY TRÌNH CHI TIẾT:

Quy trình chi tiết gồm 3 bước:

1. Bước 1: Chuẩn bị Đại hội.

Sau khi nhận được kế hoạch của Ban chủ nhiệm lâm thời khẩn trương tiến hành các công việc chuẩn bị cho đại hội như sau:

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

1. 

Dự thảo kế hoạch đại hội

 Phó chủ nhiệm Thường trực CLB

2.  

Thảo luận dự thảo kế hoạch Đại

 hội và phân công thực hiện các

 công việc của đại hội

 Ban chủ nhiệm

3. 

Báo cáo tổng kết kết quá trình hoạt động của CLB vespa Quy Nhơn.

 BTC đại hội

 (theo phân công)

 Theo hướng dẫn

 của BCN.

4.