Bản đăng kí thành viên.

 

Bản đăng kí thành viên CLB vespa cổ Bình Định

           Ảnh 4x6

Thông tin liên hệ:

Họ tên


Địa chỉ


Số điện thoại


Địa chỉ email


Thời gian có thể dành cho hoạt động CLB:

Dưới 24 giờ / 1 tuần:

Trên 48 giờ / 1 tuần:

Bạn thích công việc nào ?

 

Bạn quan tâm đến công việc nào trong các hoạt động của CLB vespa cổ Bình Định.

 

Công tác quản lý:

Công tác đối nội:

Tổ chức sự kiện:

Công tác đối ngoại:

Công tác hậu cần:

Biên soạn nội dung:

Phát triển tài chính:

Thông tin truyền thông:

   

Những kỹ năng nổi bật & chuyên môn của bạn:

(Ghi tóm tắt những kỹ năng nổi bật và kiến thức kinh nghiệm chuyên môn bạn có được từ thực tế công việc kể cả sở thích của bạn.)Kinh nghiệm tham gia hoạt động trong các CLB và công tác tình nguyện xã hội:

 

(Ghi tóm tắt những kinh nghiệm tham gia tình nguyện của bạn các dự án tình nguyện đã tham gia hoặc các hoạt động xã hội khác.)

 


 


 

Cam kết và chữ ký:

Những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Tôi mong muốn trở thành một thành viên của CLB vespa cổ Bình Định. Tôi xin hứa sẽ đảm bảo các yêu cầu tiêu chí do Ban chủ nhiệm CLB đề ra.

                                          Quy Nhơn ngày   tháng   năm 2009

                                                         Người đăng ký

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11545','l65onc7u4166thrlkfqj66epd6','0','Guest','0','54.198.23.251','2018-09-26 10:14:14','/a135574/ban-dang-ki-thanh-vien.html')