Tank vespa sẽ là thương hiệu cho vespa cổ Bình Định.

Mặc dù anh Tuấn Anh - thành viên gạo cội vespa Bình Định chuyển công việc kinh doanh về Bắc nhưng anh vẫn hay gặp mặt tham gia hoạt động của CLB. Cũng được sự đồng ý của anh Tuấn Anh Ban chủ nhiệm sử dụng 2 câu thơ và hình Tank vespa để làm biểu tượng - hình hiệu CLB. Và hình hiệu này có thể thay đổi nếu chủ nhân không đồng ý hoặc các thành viên CLB yêu cầu thay đổi.
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11545','bg8hbkca2nepq9gg4hlt0jmb16','0','Guest','0','54.198.23.251','2018-09-26 10:05:24','/a134282/tank-vespa-se-la-thuong-hieu-cho-vespa-co-binh-dinh.html')