Tank vespa sẽ là thương hiệu cho vespa cổ Bình Định.

Mặc dù anh Tuấn Anh - thành viên gạo cội vespa Bình Định chuyển công việc kinh doanh về Bắc nhưng anh vẫn hay gặp mặt tham gia hoạt động của CLB. Cũng được sự đồng ý của anh Tuấn Anh Ban chủ nhiệm sử dụng 2 câu thơ và hình Tank vespa để làm biểu tượng - hình hiệu CLB. Và hình hiệu này có thể thay đổi nếu chủ nhân không đồng ý hoặc các thành viên CLB yêu cầu thay đổi.