Chính thức lấy ngày 14/2 hàng năm là ngày truyền thống vespa Bình Định.

Sau khi tạo ra trang blogs diễn đàn vespa cổ Bình Định và chạy thử nghiệm đã có nhiều ý kiến của anh em trong làng vespa Bình Định góp ý nhiều vấn đề cần chỉnh sửa và đi đến thống nhất cho Đại hội CLB vespa cổ Bình Định lần thứ nhất sắp diễn. Những góp ý cần sửa đổi như sau:

Đó là lấy ngày 14.2 - ngày mà các vị tiền bối vespa khai sinh sân chơi vespa ở Quy Nhơn làm ngày truyền thống. Cũng có nghĩa là ngày "01.03.09 Đại hội lâm thời lần thứ 1" sẽ được thay đổi. (Tháng 2 không có ngày 29). Theo như góp ý của các anh Hiển Đông  Tâm Oanh Phi thì lấy ngày 14.2.2005 - ngày thành lập CLB vespa Quy Nhơn (không phải là ngày thành lập CLB vespa cổ Bình Định) để làm ngày thành lập CLB hiện nay và cũng là ngày truyền thống sân chơi vespa cả tỉnh Bình Định.

Nay Ban chủ nhiệm lâm thời CLB vespa cổ Bình Định xin ghi nhận và chỉnh sửa một số chi tiết trên Blogs diễn đàn.
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11545','eaodb6iqr6uo817cps6ti6fok5','0','Guest','0','54.198.23.251','2018-09-26 10:01:55','/a134269/chinh-thuc-lay-ngay-14-2-hang-nam-la-ngay-truyen-thong-vespa-binh-dinh.html')