Hội ngộ Vespa cổ toàn Quốc tại Nâu cafe - Quy Nhơn.


Một số hình ảnh hội ngộ Vespa cổ toàn quốc nhân dịp Festival Tây Sơn - Bình Định tại Nâu cafe